Menu
header photo

BEST MAGENTO EXTENSIONS

Power your E-Commerce Website!

Blog posts : "Free Magento Extensions"

Magento 2 Checkout: 5 cải tiến đáng giá

Nếu chưa tìm hiểu về Magento 2 thì bạn nên biết rằng phiên bản này được trang bị rất nhiều tính năng và cải tiến mới để việc làm Thương mại điện tử trở lên dễ dàng hơn. Vì thanh toán trực tuyến (Checkout) là một trong những bước quan trọng nhất của một Website, do đó, quá trình này trong Mag…

Read more

1 blog post